Kontakt

contact-2
Kontakt info

Zetska 6a,
18000 Niš

Telefon
+381 64 369 32 11
Fax
+381 18 4527 260
Žiro račun
275-0010222177165-20 Societe Generale
PIB
contact-1
Osoba za kontakt

Jelena Trujić,
tehnički sekretar,

Telefon
+381641172516

Kontakt forma